ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.45 π.μ.

Θέμα: Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν

από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωριού, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου