ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων παλαιών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών, καθώς και αδρανών υλικών, και η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Θα ορισθεί