ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, σε ότι αφορά την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων (εισαγωγών και κατασκευαστών) για την ανάληψη του κόστους δαιχείρισης αποβλήτων συσκευασίας για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Παναγιώτης Καστανιάς