ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί