ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα:  Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μιχάλης Γρηγορίου