ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 6 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου