ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων.

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 8.45 π.μ.

Θέμα: Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 που ρυθμίζει ζητήματα συστημάτων ασφάλειας για τα παιδιά.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Λαύρα Ηρακλέους