ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.

Θέμα: Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτήρων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμοί του 2018

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- θα ορισθεί