ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης