ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Θέματα:

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Η αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, η προσπάθεια μείωσης τους και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Πολύβιος Πολυβίου