ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

3.  Η δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό

επενδυτικής πολιτικής.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου