ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέματα:  1. Συζήτηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με την προυπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημποκρατίας για την παροχή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και η ανάγκη για υιοθέτηση των εισηγήσεων της.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ  – Θεόδωρος Τζιοβάννη