ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέματα: Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου