ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.40 π.μ.

Θέμα: Τα ζητήματα που προκύπτουν απο την ερμηνεία των νομοθεσιών για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την καταβολή εισφορών, καθώς και τρόποι αντιμετώπισης τους.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου