ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέματα: Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξες) Νόμος του 2018. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018. Το χάσμα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο και η ανάγκη εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ –  Πολύβιος Πολυβίου