ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.45 π.μ.

Θέματα:1. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2018
2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χατζηκαλλής