ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ.

Θέμα: 1.α. Ο περί Καταχρηστικών Ρήτρων σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

β. Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποιητικός) Νόμος του 2016.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης