ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.05 π.μ.

Θέμα: 1. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Η αξιοποίηση περιβαλλοντικά κατεστραμμένων περιοχών για δημιουργία πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους