ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου