ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, 9:00 π.μ

Θέμα:
Ο περί ρύθμισης της διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Μάρκος Καλλής

Συνέχιση συζήτησης.