ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών & Προϋπολογισμού
22 Μαρτίου 2016, ώρα 9:00πμ
Θέμα:
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (επισυνάπτεται νομοσχέδιο)
Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Λένα Παναγιώτου