ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 18 Μαίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιτικός) Νόμος του 2016.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάνη