ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πάρης Αναστασίου