ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: 1.α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων
Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Παναγιώτης Καστανιάς