ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 22 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη  22 Νοεμβρίου 2017

Θέμα:

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2017

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Ανθή Χαραλάμπους