ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού, 25 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμου
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ

Θέματα:
(α) Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(β) Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(γ) Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Αντώνης Φραγκούδης