ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 8.00 π.μ.

Θέμα: Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολύβιου