ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.45 π.μ.

Θέμα: 1. Μέτρα για ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης