ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 1 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 8:00 π.μ

Θέμα:
Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Αντώνης Φραγκούδης