ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 22 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 9:00 π.μ

Θέμα:
Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Κυριάκος Αγγελίδης