ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 16 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Θέμα:

Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του  2018

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Γιώργος Χατζηκαλλής