ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ

Θέμα:
Ο περί Φρορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Μιχάλης Γρηγορίου