ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ.

Θέμα: 1. Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης