ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων
Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:50 μ.μ

Θέμα:

Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Μιχάλης Γρηγορίου