ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 30 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:40 π.μ

Θέμα:
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Αρ.6 Νόμος του 2014.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Αντώνης Φραγκούδης