ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 23 Οκτωβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, 2017 και ώρα 11:45 π.μ.

Θέμα:

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2014.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:

Αντώνης Φραγκούδης