ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι μετά την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης, η οποία τους καλεί να εγγραφούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάννη