ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 14 Νοεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ.

Θέματα:
1) Ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2017.
2) Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017.
3) Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ:
Γιώργος Χατζηκαλλής