ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Καταβολή Φόρου που Παρακρατήθηκε

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, αναφορικά με την καταβολή φόρου που παρακρατήθηκε από εργοδότες.

Ανακοίνωση – Τμήμα Φορολογίας