ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κατάργηση τραπεζικών εγγυητικών Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, επιθυμεί να ενημερώσει τις επιχειρήσεις-Μέλη της ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην πλήρη κατάργηση των τραπεζικών εγγυήσεων για Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση.

Ωστόσο, για τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος και το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο, γίνονται δεκτές ατομικές ή και ομαδικές τραπεζικές εγγυήσεις ως ακολούθως:

Αριθμός εργοδοτουμένων ΥΤΧ

Ύψος ομαδικής εγγύησης (€)

Μέχρι 2 εργοδοτουμένους

500

Από 3 μέχρι 5 εργοδοτουμένους

1000

Από 6 μέχρι 10 εργοδοτουμένους

1500

Πάνω από 11 εργοδοτουμένους

2000

 

Διευκρινίζεται περαιτέρω πως οι ομαδικές εγγυητικές δεν είναι ονομαστικές και έχουν δεκαετή διάρκεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αρχείου και Μετανάστευσης.

Η ΟΕΒ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προβαίνει στην ανάλογη ενημέρωση