ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Σε συνέχεια επιστολής που απέστειλε η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 20 Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης των διαδικασιών απασχόλησης αλλοδαπών τρίτων χωρών ενόψει της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), και κατόπιν σχετικών παραστάσεων μας προς αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζονται οι απαιτήσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών που καθίστανται δικαιούχοι του ΓεΣΥ. Συγκεκριμένα, τα επηρεαζόμενα πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας ως ακολούθως:

  • Μέχρι την 1η Ιουνίου 2019 που θα υλοποιηθεί η 1η φάση του ΓεΣΥ, απαιτείται πλήρης εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή ασφάλιση υγείας, καθώς και κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού.
  • Από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 1η Ιουνίου 2020, απαιτείται ασφάλιση για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, ασφάλιση για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν καλύπτει το ΓεΣΥ, καθώς και κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού.
  • Από την 1η Ιουνίου 2020 και μετά, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, απαιτείται ασφάλιση για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν καλύπτει το ΓεΣΥ, καθώς και κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού.

Η ΟΕΒ, στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών της, κοινοποιεί αυτούσια την ανακοίνωση του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών.