ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

H OEB είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο που ορίζει διαχειριστή ενέργειας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά στην προώθηση πολιτικών και εφαρμογή πρακτικών που συμβάλλουν στην αποδοτική χρήση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΟΕΒ,  αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, είναι ο πρώτος Οργανισμός στην Κύπρο που ορίζει διαχειριστή ενέργειας, ο οποίος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τα θέματα χρήσης ενέργειας στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ και αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση δράσεων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ΟΕΒ έχει ορίσει ως διαχειριστή ενέργειας τον κ. Παναγιώτη Καστανιά, Λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, ο οποίος αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές εργασίες που σχετίζονται με τα μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και διορθωτικών ενεργειών, την ενημέρωση του προσωπικού και των επισκεπτών, τον εντοπισμό προβληματικού εξοπλισμού κ.α.

Η ΟΕΒ παροτρύνει ένθερμα τα Μέλη της να προχωρήσουν στον ορισμό κατάλληλα καταρτισμένου διαχειριστή ενέργειας γιατί τα οφέλη είναι πολλαπλά. Πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, ο διαχειριστής ενέργειας συμβάλλει στη συστηματική μείωση του κόστους ενέργειας σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.

Ο ορισμός διαχειριστή ενέργειας συστήνεται από τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση (ΚΔΠ 344/2016), ως ένα μέτρο για την καλύτερη παρακολούθηση και χρήση ενέργειας σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.