ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: Μέτρα στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)

Για ενημέρωση σας επισυνάπτεται επιστολή της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας με θέμα: Μέτρα στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)

Επιστολή