ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Φορολογικός Χειρισμός Κουπονιών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα Μέλη της για την έκδοση της Ερμηνευτικής Εγκύκλιου 235 του Τμήματος Φορολογίας, με θέμα το Φορολογικό Χειρισμό Κουπονιών.