ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να συγκεντρώσει τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών, των ενδιαφερομένων μερών και των κρατών μελών, σχετικά με πιθανές αλλαγές στις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

Μετά από μια σειρά αιτημάτων από πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να διερευνήσει τη λειτουργία των σημερινών διευθετήσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα και να αξιολογήσει εάν πρέπει ή όχι να αλλάξει. Οι κυριότεροι λόγοι επανεξέτασης του θέματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η οδική ασφάλεια και δημόσια υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών, των ενδιαφερομένων μερών και των κρατών μελών σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της ΕΕ για τη θερινή ώρα και σχετικά με κάθε ενδεχόμενη αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Η διαβούλευση είναι ανοικτή για όλους όσους θέλουν να υποβάλουν την γνώμη τους, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου που για τη συμπλήρωση του δεν απαιτούνται πέραν των 5 λεπτών. Η διαβούλευση κλείνει στις 16 Αυγούστου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο. Για να λάβετε μέρος στη διαβούλευση πατήστε εδώ.