ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκή Διαδικασία για Μικροδιαφορές (European Small Claims Procedure)

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβαθμίσει την ιστοσελίδα για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία για Μικροδιαφορές (European Small Claims Procedure). Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί χρήσιμες πληροφορίες με στόχο την προώθηση του θεσμού της διευθέτησης μικροδιαφορών.

Ο θεσμός αυτός ο οποίος υφίσταται τα τελευταία 10 χρόνια, έχει δημιουργηθεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών σε σύντομο χρονικό διάστημα με μικρό κόστος με πλήρη όμως σεβασμό των διαδικαστικών δικαιωμάτων των μερών. Αφορά διασυνοριακές απαιτήσεις που δεν ξεπερνούν τις €5000.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do