ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει νέους κανονισμούς για την ενεργειακή σήμανση προϊόντων

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ που καθορίζει ένα πλαίσιο για τη σήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, απλουστεύοντας και επικαιροποιώντας τις απαιτήσεις σήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στο μέλλον, όλα τα προϊόντα θα φέρουν νέα, ενημερωμένη και σαφέστερη κλίμακα από το Α (πιο αποτελεσματικό) έως το G (λιγότερο αποτελεσματικό). Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει σταδιακά το σημερινό σύστημα των σημάτων A +++ μέχρι G στις ετικέτες. Λόγω της ανάπτυξης προϊόντων με καλύτερη ενεργειακή απόδοση τα τελευταία χρόνια, δημιουργούσε σύγχυση στους καταναλωτές και δεν του επέτρεπε να διακρίνουν σαφώς το πιο ενεργειακά αποδοτικό προϊόν.

Η νέα κλίμακα θα βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες επιλογές αγοράς. Επιπλέον, μια βάση δεδομένων καταχώρισης προϊόντων θα επιτρέψει στο κοινό να συμβουλευτεί τις ετικέτες προϊόντων και τα δελτία πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι τη σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών. Οι κατασκευαστές προϊόντων που πωλούνται σε χώρες της ΕΕ, οφείλουν επίσης να ακολουθούν τη νομοθεσία οικολογικού σχεδιασμού, η οποία καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων.