ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εργοδότηση αιτητών ασύλου και φοιτητών τρίτων χωρών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη της για την έκδοση νέων Διαταγμάτων από την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν την εργοδότηση αιτητών ασύλου και φοιτητών τρίτων χωρών. Τα Διατάγματα δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Μαΐου 2019 και επισυνάπτονται για εύκολη αναφορά.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ στο τηλ 22665102.

Διάταγμα για φοιτητές

Διάταγμα για αιτητές πολιτικού ασύλου