ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εργαστήριο στην ΟΕΒ με θέμα τους δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Στα πλαίσια υλοποίησης στην Κύπρο του έργου «Odyssee – Mure», πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ εργαστήριο εκπαίδευσης λειτουργών της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με θέμα τους δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας.

Το έργο «Odyssee – Mure» χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και σε αυτό συμμετείχαν οργανισμοί από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου είναι η συλλογή λεπτομερών οικονομικών, τεχνολογικών και ενεργειακών δεδομένων για το ενεργειακό σύστημα κάθε ευρωπαϊκής χώρας, καθώς και η συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλα τα μέτρα πολιτικής που έλαβε κάθε χώρα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται και οδηγούν στη διαμόρφωση δεικτών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κάθε τομέα της οικονομίας.

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται από κυβερνητικούς φορείς και άλλους οργανισμούς, για την αξιολόγηση ερωτημάτων όπως:

– Ποια είναι τα πιο αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε μια χώρα;

– Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την κατανάλωση ενέργειας σε κάθε τομέα της οικονομίας;

– Σε ποιο βαθμό τα μέτρα πολιτικής που έχουν υιοθετηθεί επαρκούν για τη βελτίωση της ενεργειακής παραγωγικότητας μιας χώρας;

– Σε ποιους οικονομικούς κλάδους υστερεί μια χώρα σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας;

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου :

OEB-Monitoring of EE in the industrial and tertiary sectors in Cyprus

Odyssee-Mure Project

Energy efficiency trends by sector ODEX

Energy efficiency indicators at sub-sector or end-use level

Decomposition of energy consumption variation

Benchmarking energy efficiency by sector