ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εργαστήρια για την Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η γερμαρνική adelphi Research διοργάνωσαν δύο εργαστήρια με θέμα την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων προς επιχειρήσεις για έργα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα εργαστήρια με τίτλο «Capacity building Workshop on Financing for Greenhouse Gas Reduction» απευθύνονταν σε λειτουργούς τραπεζών και κυβερνητικών τμημάτων και πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Απριλίου 2019 αντίστοιχα. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων στήριξης προς επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων που συνεισφέρουν στη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Business4Climate+, στόχος του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών στην Κύπρο σε θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων για έργα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Περισσότερα για το έργο Business4Climate+: http://www.oeb.org.cy/drasis/business4climate-plus/